ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าอบรม 

  • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 
  • วันที่  20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2565  (9.00-16.00 น.)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้ Zoom  >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<  

** ผู้เข้าอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตร ** 

รายละเอียดโครงการ

ISO14001_Oct2022