Microsoft Team Classroom

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microsoft Team Classroom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 9:00-12:00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ผู้สนใจลงทะเบียนที่ https://forms.gle/NNtF7StEvXQJN5X26
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

Outcome Based Education

งานบริการการศึกษา  ขอเชิญเข้าฟัง
การบรรยายเรื่อง Outcome Based Education

โดย อาจารย์ ดร. เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันอังคารที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

คลิกเพื่อลงทะเบียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ
งานบริการการศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 02 441 5000 ต่อ 1101
E-mail: tanawan.kwa@mahidol.edu

การอบรม ISO14001:2015 และการระบุ ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรม 

  • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (20-21 ต.ค 2565)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ และ onsite    >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<  

ผู้เข้าอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตร

 

การคัดแยกขยะ กับ บ้านครูมด Academy

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ บริษัท เกิดปัญญา จำกัด

จัดโครงการให้ความรู้ ด้านการคัดแยกขยะ กับนักเรียน และผู้สนใจ 

ในวันที่ 5 เมษายน 2565
9:00-16:00 น. 

ทางช่องทาง online 

DAAD Thailand – German Academic Exchange Service

กิจกรรม DAAD Thailand – German Academic Exchange Service, Information Centre Bangkok

แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย

25 มีนาคม 2565

สำหรับ บุคลลภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อบรมระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 , ISO 45001, Green Office

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

ขอเชิญอบรม แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

สำนักงานสีเขียว (Green Office) และมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 09.00-16.30 น.   

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

ลงทะเบียนเพื่ออบรมที่ >> https://forms.gle/ES9yftQBPHF9t8dQ7

 

 

ยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม MU-EN camp

โครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
MU-EN camp 2022

ค่ายเยาวชน สำหรับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3)

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปสมัครกันเลย 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://en.mahidol.ac.th/mu.encamp/ << 

ส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่ >> คลิกเพื่อสมัครค่าย <<

PARE Program Spring School 2022

PARE Program Spring School 2022
The objectives of PARE program is to foster individuals with four specific characteristics that are essential for global leaders who will be active in resolving challenges related to PARE (Population-Activities-Resources-Environments) in Asia, and able to contribute to the sustainability of resources in Asia. For implementation, Hokkaido University formed the PARE consortium with 6 partner universities in Indonesia and Thailand.

>> รายละเอียดเพิ่มเติม << 

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ กระบวนการย่อยสลาย และ เข้าใจถึงหลักการ การทำงานของเครื่องย่อยขยะอินทรีย์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท/คน

สิ่งที่จะได้รับ
– เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ 1 เครื่อง
– ประกาศนียบัตร 1 ใบ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มีนาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 15 คน*

 

> กดเพื่อลงทะเบียน  <<

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 016–3–00325–6
ชื่อบัญชี ม.มหิดล สาขาศิริราช (*ทำรายการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

ชำระโดยการโอนเงิน  บัญชี ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ 119-070675-2 ชื่อ บัญชี ม.มหิดล