โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดโครงการ โครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 18-20  มกราคม 2565