การอบรม ISO14001:2015 และการระบุ ประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรม 

  • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (20-21 ต.ค 2565)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ และ onsite    >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<  

ผู้เข้าอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตร

 

อบรมระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 , ISO 45001, Green Office

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

ขอเชิญอบรม แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

สำนักงานสีเขียว (Green Office) และมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 09.00-16.30 น.   

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

ลงทะเบียนเพื่ออบรมที่ >> https://forms.gle/ES9yftQBPHF9t8dQ7

 

 

ยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม MU-EN camp

โครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
MU-EN camp 2022

ค่ายเยาวชน สำหรับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3)

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปสมัครกันเลย 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://en.mahidol.ac.th/mu.encamp/ << 

ส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่ >> คลิกเพื่อสมัครค่าย <<

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ กระบวนการย่อยสลาย และ เข้าใจถึงหลักการ การทำงานของเครื่องย่อยขยะอินทรีย์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท/คน

สิ่งที่จะได้รับ
– เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ 1 เครื่อง
– ประกาศนียบัตร 1 ใบ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มีนาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 15 คน*

 

> กดเพื่อลงทะเบียน  <<

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 016–3–00325–6
ชื่อบัญชี ม.มหิดล สาขาศิริราช (*ทำรายการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

ชำระโดยการโอนเงิน  บัญชี ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ 119-070675-2 ชื่อ บัญชี ม.มหิดล

 

Power green camp 16 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16
(The Power Green Camp 16)

ECO Living & Learning (เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal)

วันที่ 16 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.powergreencamp.com/