กิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และภัยไซเบอร์

งานบริการการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทคนิคการเอาตัวรอดจากภัยคุกคาม และ ภัยไซเบอร์

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น.

ห้อง 4218 (ห้องประชุมรองศาสตราจารย์(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ)
ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตอนที่ 1 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเผชิญภัยไซเบอร์”
วิทยากร จาก
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตอนที่ 2 “เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อถูกคุมคามและยุทธวิธีการเอาตัวรอด”
วิทยากร จาก
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ลงทะเบียน
https://forms.gle/Ginz3YPSrjVPrATt7

หมายเหตุ การแต่งกาย: ใส่กางเกง ชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก, นักศึกษาปริญญาตรีได้ชั่วโมง AT

Posted in Training.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *