DAAD Thailand – German Academic Exchange Service

กิจกรรม DAAD Thailand – German Academic Exchange Service, Information Centre Bangkok

แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย

25 มีนาคม 2565

สำหรับ บุคลลภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์