อบรมระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 , ISO 45001, Green Office

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

ขอเชิญอบรม แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

สำนักงานสีเขียว (Green Office) และมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 09.00-16.30 น.   

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

ลงทะเบียนเพื่ออบรมที่ >> https://forms.gle/ES9yftQBPHF9t8dQ7

 

 

Posted in Training.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *