การคัดแยกขยะ กับ บ้านครูมด Academy

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ บริษัท เกิดปัญญา จำกัด

จัดโครงการให้ความรู้ ด้านการคัดแยกขยะ กับนักเรียน และผู้สนใจ 

ในวันที่ 5 เมษายน 2565
9:00-16:00 น. 

ทางช่องทาง online 

DAAD Thailand – German Academic Exchange Service

กิจกรรม DAAD Thailand – German Academic Exchange Service, Information Centre Bangkok

แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย

25 มีนาคม 2565

สำหรับ บุคลลภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อบรมระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 , ISO 45001, Green Office

งานกายภาพและบริการพื้นฐาน

ขอเชิญอบรม แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

สำนักงานสีเขียว (Green Office) และมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 09.00-16.30 น.   

ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

ลงทะเบียนเพื่ออบรมที่ >> https://forms.gle/ES9yftQBPHF9t8dQ7