ยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม MU-EN camp

โครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
MU-EN camp 2022

ค่ายเยาวชน สำหรับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3)

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปสมัครกันเลย 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://en.mahidol.ac.th/mu.encamp/ << 

ส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่ >> คลิกเพื่อสมัครค่าย <<

PARE Program Spring School 2022

PARE Program Spring School 2022
The objectives of PARE program is to foster individuals with four specific characteristics that are essential for global leaders who will be active in resolving challenges related to PARE (Population-Activities-Resources-Environments) in Asia, and able to contribute to the sustainability of resources in Asia. For implementation, Hokkaido University formed the PARE consortium with 6 partner universities in Indonesia and Thailand.

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<