โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ กระบวนการย่อยสลาย และ เข้าใจถึงหลักการ การทำงานของเครื่องย่อยขยะอินทรีย์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท/คน

สิ่งที่จะได้รับ
– เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ 1 เครื่อง
– ประกาศนียบัตร 1 ใบ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มีนาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 15 คน*

 

> กดเพื่อลงทะเบียน  <<

การชำระค่าลงทะเบียน

บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 016–3–00325–6
ชื่อบัญชี ม.มหิดล สาขาศิริราช (*ทำรายการผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

ชำระโดยการโอนเงิน  บัญชี ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ 119-070675-2 ชื่อ บัญชี ม.มหิดล

 

Posted in Training.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *